Clicky

ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (inspiring Kannada quotes)

ಗಾಂಧಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ರಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. Some of the Kannada quotes from Gandhi,Swami Vivekananda and D.R.Bendre.  

Facebook