Clicky

Kannada health tips – ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ -2

Some of the kannada health tips: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸಜ೯ನೆಗೆ ಏಳುವವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹತಿ ➡ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಶೇರ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸಜ೯ನೆಗೆಂದು ಏಳುವುವರು  ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು ,ಏಳಲು 3×30 … Read more

Facebook